Senioren

Lidmaatschap
Het lidmaatschap staat open voor oud-medewerkers van het Academisch Ziekenhuis/UMCG, die na hun pensionering, VUT of welke andere vorm van uittreden, lid blijven of worden van de Personeelsvereniging. Bij de uitdiensttreding krijgt de medewerker een formulier waarop hij of zij kan aangeven of men lid wil blijven van de Personeelsvereniging en lid wil worden van de seniorenvereniging.


Contributie
Deze bedraagt € 6,00 per jaar en gaat via de Personeelsvereniging. Aanmelden kan ook bij de secretaris van de Personeelsvereniging of via de Personeelswinkel. Graag onder vermelding van naam, adres, woonplaats, personeelsnummer, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Beëindiging lidmaatschap
Bij het beëindigen van het lidmaatschap s.v.p. een briefje sturen naar Rob de Jonge, zie bovenvermeld adres, of een mailtje naar seniorenumcg@gmail.com

 

Meer informatie vindt u op de website van de seniorenvereniging